Anal Fistül

Anal Fistül

Anal Fistül

Hastalar genelde makatta akıntı şikayeti ile müracat ederler. Akıntı çoğu kez iltihaplı ve kötü kokuludur. Bazen kanlı akıntı görülebilir.

Eğer apse ile beraber seyrediyorsa makatta ağrı, şişlik ve akıntı ile birlikte rahatlama sık görülen bir tablodur.

Anal fistül malesef günümüzde dahi tedavisi zor bir hastalıktır.

Anal Fistüllerin yarısı anal apseye sekonder gelişir. Anal travma, anal cerrahi,crohn hastalığı diğer oluşum nedenleridir.

Anal fistüller, anal kanaldaki yerleşim yerine göre sınıflandırılır. Buna göre;

  • İnter sfinkterik fistül (%50)
  • Trans sfikterik fistül (%30)
  • Supra sfikterik fistül ()
  • Ekstra sfikterik fistül (%3)
  • Atnalı fistül – Miks

Teşhis muayene ile çoğunlukla konulabilir. Ancak tedavinin şekillenebilmesi için fistülün tip tayini mutlaka gereklidir. Bu sebeple gerekirse anestezi altında muayene, fistülografi, MR tetkiki gerekebilir.

Anal fistül tedavisi cerrahidir. Tedavide başarı için fistül tip tayini ve cerrahın tecrübesi çok önemlidir.