Anal Fissür - Çatlak

Anal Fissür - Çatlak

Anal Fissür - Çatlak

Anal kanal içinde yani makatta oluşan çatlaktır. Mukokütanoz bileşkeden dentat line a kadar uzanır (deriden dişli cizgiye kadar).

Fissür akut veya kronik olabilir. Akut fissürler kendiliğinden veya ilaç tedavisiyle iyileşir. 4-6 haftalık tedaviye rağmen iyileşmeyen fissürler kronik kabul edilir.

Her yaşta görülebilir. Sıklıkla genç- orta yaş erişkin hastalığıdır. Cinsiyet ayrımı yoktur.

Anal kanaldaki yerleşim yeri erkeklerde %99 saat 12 hizasında(kuyruk sokumuna doğru),%1 saat 6 hizasındadır(öne doğru).Kadınlarda%90 saat 12 hizasında, saat 6 hizasındadır.Nadiren yan duvarlarda görülür.

Neden oluşur;

Kesin neden bilinmemekle beraber;

 • Kronik kabızlık
 • Kronik ishal
 • Travma
 • Hamilelik
 • Anatomik yatkınlık
 • Anal cerrahi

Fissür oluşumuna neden olabilir.

Fissürün iyileşmemesinin kronikleşmesinin nedeni sfinkter basıncı nedeni ile oluşan fissür tabanındaki iskemidir. Anal kanalda oluşan ağrı, ağrıdan dolayı oluşan spazm ve spazm sonucu oluşan anal iskemi fissürün kronikleşmesine neden olur. Kronik anal fisürlerde fissür triadı denilen anal kanal dışında deri kıvrıntısı (skin-tag), anal kanal içinde büyümüş papilla (hipertropik papilla) ve derin fissür tabanı ,fissürün kendini iyileştirme çabaları sonrası oluşan yapılardır.

Tedavin gecikmesi durumunda fissür tabanında apse ve fistül gibi komplikasyonlar gelişir.

Belirtileri:

Başlıca belirtileri ağrı ve kanamadır. Ağrı dışkılama sırasında başlar ve uzun süre devam edebilir. Çocuklarda rektal kanamanın başlıca sebebi fissürdür. Teşhis muayene ile rahatlıkla konur. Uygun vakalarda anaskopik muayene yapılabilir.

Ayırıcı tanıda Crohn gibi inflamatuar barsak hastalıkları, anal kanser, frengi,AIDS, anal apse düşünülmelidir.

Tedavisi:

Akut anal fissür tedavisi: İlaç tedavisi(rahatlatıcı anal pomatlar, lokal anastezik ajan içeren pomatlar) beslenme alışkanlığının değiştirilmesi (bol posa bırakan gıdaların tüketilmesi), dışkılama alışkanlığının değiştirilmesi(ıkınmadan ,düzenli dışkılama), sıcak su oturma banyosu fayda sağlayacaktır.

Yine son yıllarda geliştirilmiş olan bazı lokal ilaçlarla akut anal fissür tedavi edilebilmektedir.

Bunlar;

GTN Pomat: %0,2 isosorbit dinitrat içeren pomat günde 3 kez anüs etrafına ve fissür tabanına doğru sürülür. Ağrıyı azaltmakta oldukça etkilidir. Ancak iyileştirici etkisi azdır.

Diltizen Pomat: GTN Pomat da olduğu gibi ağrı üzerine etkilidir. İyileştirici etkisi oldukça sınırlıdır.

Botox Enjeksiyonu: Bizim de oldukça sık kullandığımız bir tedavi şeklidir. Sfinkterotominin ardından en etkili yöntemdir. Kronik anal fissür de dahil oldukça etilidir. Lokal anasteziyi dahi tolore edemeyecek kadar genel durumu kötü olan hastalarda altın standart sayılabilir.

Uygulaması oldukça kolay ve hasta uyumu çok yüksektir.

Tek dezavantajı pahalı bir yöntem olması ve tekrar dozu gerektirebilmesidir.

Kronik Anal Fissür Tedavisi

Lateral İnternal Sfikterotomi;

Tedavide altın standart internal sfinkterotomidir. İşlem sonucu anal kanaldaki spazm çözülür ve çatlağın iyileşmesi sağlanır. Sfinkterotominin etkili olabilmesi ve komplikasyonlarının minimize edilebilmesi için mutlaka anal bölge cerrahisinde tecrubeli ve donanımlı cerrahlar tarafından yapılması gerekir. Tecrübeli ellerde 0’e varan bir başarı elde edilebilir.

Botox;

Kronik anal fissürde botox enjeksiyonu oldukça etkilidir.

Avantajları:

 • Uygulması oldukça kolay ve kısa sürer(5-10 saniye)
 • Yan etki çok çok az
 • Hasta hemen normal hayatına dönebilir
 • Ağır kalp ve akciğer hastalığı olan hastalarda dahi güvenle kullanılabilir
 • Pıhtılaşmayı engelleyici (kan sulandırıcı) ilaç kullanmak zorunda olan hastalarda güvenle kullanılabilir
 • İşlem sırasında ağrı çok az
 • Botox tedavisinin pahalı olması tekrar doz isteyebilmesi olumsuz taraflarıdır.
 • Çocuklarda anal fissür tedavisi medikaldir. Çok nadiren farklı tedavi gerekebilir.