Anal Apse

Anal Apse

Anal Apse

Anal bölgenin acil cerrahi tedavi gerektiren iltihabi hastalığıdır. Erkeklerde daha yüksek oranda görülür. Her yaş gurubunda görülebilmekle beraber 30-40 yaş arasında daha sık görülebilmektedir.

Makat bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik ve sıcaklık artışı en sık belirtileridir. Ayrıca genel huzursuzluk hali, ateş, titreme ve terleme gibi belirtilerde bulunabilir. İleri vakalarda hasta oturamaz hale gelir.

Anal apse oluşumunda anal glanduler yapının tıkanması ve burada başlayan enfeksiyonun çevre dokulara ilerleyerek yayılması en çok kabul gören teoridir.

Daha önce anal apse hikayesi, anal bölgeye uygulanmış cerrahi grişimler, anal bölge travması, anal fissür ve fistül varlığı anal apse oluşumunu tetiklemektedir.

Yerleşim yerine göre anal apseler:

  1. Perianal
  2. İntersfinkterik
  3. İskiorektal
  4. Supralevotor

Olmak üzere 4 alt ana başlıkta incelenir.

Teşhis için hastalıktan şüphelenmek önemlidir. Çoğu vakalara muayene ile tanı konulabilir. Şüphelenilen vakalarda ultrason, MR gerekebilir. Anal apse tedavisi cerrahidir.Apse drenajı mutlaka anestezi altında yapılmalıdır. Yeterli direnaj için bu gereklidir. İnsizyon için anüse en yakın yer tercih edilmelidir.

Müdahale sonrası antibiyotik tedavisi ve hastanın takibi gereklidir. Anal apse de tekrarlama ihtimali civarındadır.Apse sonrası anal fistül gelişme riski oldukça yüksektir( %30).

Hastalar tekrarlayan apse ve fistüle dönüşüm riski açısından uyarılmalıdır.