Hemoroid - Basur

Hemoroid - Basur

Hemoroid - Basur

Hemoroidal damarlar anal kanalın normal anatomik yapılarıdır. Mevcut damarların genişlemesi ve etrafındaki bağ dokusu ile beraber sarkması hemoroidal hastalığı oluşturmaktadır.

Hastalığın görülme sıklığı yaşla beraber artmakta ve toplumda %50 oranda görülebimektedir.

Neden oluşur;

Kesin nedeni bilinmemekle beraber;

 • Kalıtsal yatkınlık
 • Kabızlık
 • Aşırı ıkınma
 • Yaş
 • İshal
 • Hamilelik
 • Alkol
 • Mayalı ve asitli içecekler
 • Uzun süre ayakta durmak veya oturmak
 • Aşırı baharatlı gıda tüketimi

Hemoroid oluşumuna neden olabilir.

Belirtileri nelerdir;

 • Kanama
 • Ağrı
 • Şişlik
 • Kaşıntı
 • Akıntı
 • Yanma ve Islaklık Hissi

Tanı;

Hemoroidal hastalığın tanısı muayene ile rahatlıkla konur. Anaskopik muayene şarttır.

Ayırıcı tanıda anal kanalın diğer iyi huylu hastalıkları yanında anal kanserler, ülseratif kolit, rektal prolapsus düşünülmelidir. Gerekli vakalarda kolonoskopik tetkik mutlaka yapılmalıdır.

Hemoroidal hastalık anal kanaldaki yerleşim yerine göre iç ve dış hemoroid olarak 2 ana başlıkta incelenir.

Hemoridal hastalık semtom ve yerleşim yerine göre 4 evrede sınıflandırılmıştır.

Evre1: Makatta kanama ve kaşıntı mevcuttur.

Evre2: Kanama ve kaşıntıya ilave olarak ağrı oluşmaya başlar. Dışkılama sırasında makatta şişlik meydana gelir.Dışkılamadan sonra kaybolur.

Evre3: Evre1 ve evre2 ye ilaveten dışkılamadan sonra sarkan hemoroidlerin normal pozisyona gelmesi için elle itilmesi gerekmektedir.

Evre4: Evre1 ve evre2 ilaveten sarkan hemoroidler normal pozisyona itilemez.

Tedavi; Hemoroidal hastalığın tedavisi yerleşim yeri ve evresine göre değişmektedir. Başarı için uygun tedavi seçimi şarttır. Kliniğiizde hemoroidal hastalıkla ilgili her türlü tedavi başarı ile yapılmaktadır. Ancak önemli olan hastaya göre tedavi seçimidir. Medikal tedavi seçili vakalarda denenmelidir. Zorlama tedavi hastalığın ilerlemesine ve tedavi seçeneğinin daralmasına neden olabilir.

İnfrared Kuagülayon:

1. ve 2. derece internal hemoroidlerde oldukça başarılıdır. Anestezi gerektirmez. Hemoroid pakesini besleyen damar yumağında ısı hasarı oluşuturarak hemoroid pakesinin küçülmesini sağlar.

Bant Ligasyonu:

1. 2. ve uygun 3. evre internal hemoroidlerde etkili bir tedavidir. Bağlama yöntemi olarak bilinir. Bu yöntem için geliştirilmiş bir alet yardımı ile hemoroid pakesinin tabanına lastik bant konulmakta ve hemoroid pakesinin kendiliğinden düşmesi sağlanmaktadır.Anastezi gerektirmez.

Skleroterapi:

1.ve 2. derece internal hemorid tedavisinde kullanılır. Bizim yan etkileri ve aşırı ağrı nedeni ile pek tercih etmediğimiz bir yöntemdir. Hemoroid pakesi içine skleroterapik bir madde (büzüştürücü, tahrip edici) enjekte edilerek yapılan bir tedavi şeklidir.

De Longo (Stapler):

3.derece ve özellikle prolapsusla seyereden internal hemoroidlerde tercih edilir. Yoğun external hemoroid veya yandaş anal hastalık (fissür vb. ) varlığında tercih edilmemelidir. Stapler denilen tek kullanımlık bir alet yardımı ile dişli çizginin yaklaşık 4 cm. üzerinden dairesel bir doku eksize edilerek sarkmış hemroidal dokunun yukarı çekilmesi sağlanır. Bu yöntemde hemoroid pakesinin beslenmesi damar bütünlüğü bozulduğu için azalır. Zamanla iç ve dış hemoroidlerde küçülme meydana gelir. Genel veya bölgesel anastezi ile yapılabilir. Postop ağrı oldukça azdır. Uygun vakalarda çok iyi sonuç alınmaktadır.

Hemoroidal Arter ligasyonu:

1., 2. ve 3.derece özellikle kanamalı ve yoğun internal hemoroidlerde başarılı bir tekniktir. Yöntem hemoroid pakelerini besleyen atar damarların (arterlerin) dopler ultrason cihazı kullanılarak bulunması ve bağlanması esasına dayanır. Postop dönemde ağrı yok denecek kadar azdır. Pansuman ihtiyacı yoktur ve nüks oldukça seyrektir.

Ligasure:

3.ve 4. evre internal ve external hemroidlerde kullanılır. Dikişsiz ve kansız ameliyat olarak bilinir. Ligasure denen özel bir cihaz ve buna bağlı bir aletle neşter ve dikişe gerek kalmadan hemoroid pakesinin çıkarılması sağlanır. Bizim oldukça sık kullandığımız bir tedavi şeklidir. Postop döneminde ağrı daha az olmakta ve ameliyat süresi oldukça kısalmaktadır.

Lazer:

1.ve 2. derece hemoroidlerde koagülasyon; 3.ve 4. evre hemoroidlerde eksizyon amaçlı kullanılır. Nd Yag Lazer cihazı ile özellikle 1.ve 2. derece hemroidler başarı ile tedavi edilebilmektedir. Lazerin eksizyon amaçlı kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Biz eksizyon için yüksek frekanslı ses dalgası kullanan cihazı tercih ediyoruz. Bu şekilde yara iyileşmesi daha hızlı olmakta ve enfeksiyon riski azalmaktadır.

Cerrahi:

3.ve 4 . evre internal ve external hemeroidlerde tercih edilir. Operasyon sırasında neşter, makas, koter, ligasure ve lazer kullanılabilir. Kapalı ve açık hemoroidektomi olarak iki farklı teknik mevcuttur. Biz ligasure veya koter kullanarak açık tekniği tercih etmekteyiz. Uygun teknik ve iyi cerrahi postop ağrıyı azaltmakta ve darlık gibi komplikasyonları engellemektedir.