Hemoroid ( Basur ) Modern Tedavi Yöntemleri

Hemoroid ( Basur ) Modern Tedavi Yöntemleri

Rejenerasyon

En basit kıl dönmelerinden en komplike kıl dönmelerine kadar her vakada uygulanabilmektedir. Tekniğin esası kılların giriş deliklerinin tespit edilip sinüs içeriği temizlendikten sonra kıl giriş deliklerinin eksize edilmesine ve yeni doku oluşmasına olanak sağlanması şeklinde özetlenebilir. Oluşan yeni doku fibrin yönünden zengin olacağı için yeniden kılların içeri girmesine imkan vermez. Hastalığın basit yada komplike olmasına göre istirahat süresi 2 saat ile 1-2 gün arasında değişmektedir. Nüks oranı çok düşüktür. Hemen hemen hiç iz bırakmadan iyileşme sağlanır.Uygun vakalarda en çok tercih ettiğimiz yöntemdir.

Mikrosinüsektomi

Diğer adı bascom ameliyatı olan bu yöntem ilerlememiş basit kıl dönmelerinde yapılabilir.Sinüsin kapsülüyle beraber çıkartılıp geriye kalan boşluğun primer kapatılması esasına dayanır.Uygun vakalarda çok tercih ettiğimiz bir yöntemdir.İnter gluteal sulkusu geniş olan ve aşırı kıllı vakalarda bu teknik kullanılmamalıdır.Bu tip vakalarda kullanılırsa malesef nüks oranı çok yüksektir. Sutür kullanıldığı için anatomi biraz değişmekte ve uygun olmayan büyük vakalarda kullanılırsa şekil bozukluğuna sebep olabilmektedir.İstirahat süresi 1-2 gündür.Kısmi yara bakımı ve postoparatif takip gerektirebilmektedir.

Kristalize Fenol

Bu teknik kıl giriş deliklerinin genişletilerek sinüs içeriğinin boşaltılması yani kıl ve enfeksiyoz parçaların bir klemp yardımıyla alınması sonrasında sinüs boşluğunun kristalize fenol denilen bir maddeyle yakılması esasına dayanır. En basit kıl dönmelerinden en komplike kıl dönmelerine kadar her vakada uygulanabilmektedir.Uygun şekilde ve uygun hastada yapılırsa nüks oranı çok düşüktür.Çok az veya hiç iz bırakmadan iyileşme sağlanır.İstirahat süresi 1-2 gündür.Komplike vakalarda yara bakımı ve takip gerektirebilir.Uygun vakalarda çok sık tercih ettiğimiz bir yöntemdir.Ben bu tekniği modifiye ederek kullanmaktayım.Kendi vakalarımızda şimdiye kadar hiç nüks görmediğimizi belirtmek isterim.

Flep Yöntemi

Bu teknik sinüsün çevresindeki sağlam dokuyla beraber eksize edilip açıkta kalan boşluğun flep kaydırılarak kapatılması esasına dayanır. Çok komplike, bir çok sinüsün oluştuğu ve sinüslerin birbirine çok yakın seyrettiği vakalarda tercih edilmelidir. Şöyle ki ; bu tip vakalarda tek seçenek dahi olabilir. Bir çok dezavantajı vardır. Birincisi operasyon süresi uzundur,ikincisi çok fazla iz bırakarak ve şekil bozukluğu oluşturarak iyileşme sağlanır. Postop yara bakımı gerekmektedir. Enfeksiyon gelişirse çok problemli bir iyileşme oluşabilir. İstirahat süresi 3-5 gün arasında değişir. Nüks oranı mikrosinüsektomi ile aynıdır