Anal Fissür Tedavisinde Ameliyattan Başka Yöntemler Var Mıdır?

Anal Fissür Tedavisinde Ameliyattan Başka Yöntemler Var Mıdır?

Henüz kronikleşmemiş fissürlerde botoks gibi cerrahi dışı yöntemler uygulanabilir. Ancak bu yöntemlerde ameliyata göre nüks oranı daha yüksek ve iyileşme daha azdır.